uz jamstvo

Servis brtvila

izrada i servisiranje mehaničkih brtvila u vlastitoj radionici i s vlastitom opremom

Izrada i servisiranje

Vršimo servisiranje mehaničkih brtvila u vlastitoj radionici i vlastitom opremom, kao i isporuku ili izradu rezervnih dijelova iz grafita, metala, keramike, silicijum karbida i volfram karbida.

Uz servisiranje mehaničkih brtvila gotovo svih proizvođača, izrađujemo mehanička brtvila po posebnim zahtjevima korisnika u papirnoj, kemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

Za vašu informaciju navodimo najznačajnije proizvođače mehaničkih brtvila čija brtvila uspješno servisiramo:

Borg Warner

Burgmann

Chesterton

John Crane

Depac

Durametallic

Five Star

Flexibox
Flyght

Hecker Werke

Pacific

Robco

Roten

Rotoflex

Sealtec

Sealol

Sepco

Weston

Za obavljene servise i reparacije brtvila i brtvenih sistema dajemo naše jamstvo za ugrađeni materijal, obavljen rad i radni vijek brtvila.

Kako bi nam pomogli pri odabiru nove zamjenske brtve i lakšem popravku stare, pripremili smo dva list sa svim podacima koji su nam potrebni, a koji Vas molimo da popunite prilikom traženja ponude:

Jednostruke mehaničke brtve

Kartridž mehaničke brtve

U prodaji: